​Dronninglund storskov

​Det seneste tiltag inden for skovbrug på Overgaard Gods.

Opkøbet af Dronninglund Storskov på 970 ha. i Vensyssel. Fra skoven på Overgaard Gods ved Havndal og Dronninglund Storskov sælges der pyntegrønt, juletræer og tømmer ligesom der er udlejning af jagt og boliger i området.

​I skovens dybe stille ro...

Overgaard produktion af nobilsfrø er kåret og er en meget eftertragtet proveniens. Pyntegrønt fra disse bevoksninger er meget efterspurgt på grund af farven og udgør sammen med juletræs- og frøproduktionen en væsentlig del af forretningen i skoven.

Juletræs- og pyntegrøntsarealet på Overgaard er på ca. 15 ha. og i Dronninglund Storskov på ca. 40 ha.

​Information

Prislist for ridekort.

  • Dagskort ( 1 person ) 50,- kr.
  • Enkelt person ( 2 personer ) 850,- kr.
  • Husstand ( 4 personer ) 1.250,- kr.
  • Firmakort ( 6 personer ) 4.650,- kr.
  • Kontakt Bianca H. Brath  bhb@overgaardas.com

​Der er udlejningsmål i Storskoven, 

interesseret kontakt Per Dalgaard  60 43 90 33

Se billedgalleriet her

​HISTORIEN...

​Dronninglund Storskov.

​Overgaard Gods overtog i år 2002 Dronninglund Storskov efter Magistrenes pensionskasse.

Skoven hørte indtil 1800 tallet under Dronninglund Hovedgård og har herefter været ejet af forskellige slægter.

Skoven totalareal er på 970ha

Produktionsareal bevokset 865ha

Ubevoksede arealer moser, veje, huse, krat, værnskov 105ha

Bøg, eg, andet løv ca 225ha

Rødgran, sitkagran ca 343ha

Andet nål, ædelgran, douglasgran og lærk ca 241ha

Juletræer og pyntegrønt ca 56ha

I alt bevoksede arealer 865ha

I alt ubevoksede arealer moser, veje, huse, krat og værnskov 105ha

Storskoven i alt ca. 970ha.

​Dronninglund Storskov er meget smukt kuperet flere steder med meget stejle skrænter. Landskabet blev dannet under sidste istid. Skoven ligger i den sydlige ende af jyske ås. Hovedtræarterne i Storskoven er rødgran, sitkagran, ædelgran, douglasgran og bøg. Skoven er meget afvekslende med hensyn til kuperede terræn og hele tiden skiftende træarter og stor aldersvariation. Veje og spor er lagt så hensigtsmæssigt som det er praktisk muligt, i forhold til det ofte stejle og bakkede terræn. De indtryk man får ved at færdes i skoven er meget afvekslende, hele tiden skiftende - og det er netop det der gør det til en sand oplevelse, at færdes i Dronninglund Storskov. Jyske ås er en randmoræne og og hæver sig over det ret flade landskab både nord og syd for åsen. Åsen blev til da isranden i længere tid lå skråt ned igennem Vendsyssel.

Jorden er således mest sand men stedvis i blandet ler og sten, hvoraf den største er Troldestenen.

Årlig produktion af juletræer :

Storskoven ca. 12000stk

Overgaard ca. 35000stk

Årlig produktion af pyntegrønt

Storskoven ca. 20000kg

Overgaard ca. 20000kg

Årlig foryngelse og hugst :

Storskoven: mindst 10ha fældes og nyplantes med ca. 40000 planter.

Der plantes Sitka, Douglasgran, Lærk og Bøg.

Storskoven årlige hugst er ca. 7.500 m3.

Overgaard hugst : ca. 1500m3.

Salg af skovens produkter.

Træet sælges til tømmerproduktion til savværker, brænde og flis. Der sælges en del brænde til private. Brænde sælges i 3m stykker, flækket brænde og selvskovningsbrænde. Brændet kan leveres hjem til private. Kontakt kontoret hvis du er interesseret i at købe brænde dit brænde i Dronninglund Storskov.

Det gl. Savværk.

Midt i skoven har været forpagtet ud. I år 2009 faldt det sammen under snetryk. Savværket er nu under nedrivning. Der sælges savet tømmer efter nærmere aftale.

Udlejningsboliger.

Ved ejendommen på savværket er der indrettet flere lejligheder der udlejes. Der er andre udlejningsboliger i skoven. I alt er der ca. 10 lejemål i Dronninglund Storskov. Boligerne er meget naturskønt beliggende. Ved flere boliger er der mulighed for hestehold. Ring og hør nærmere såfremt du mangler en bolig i området af Dronninglund el. Overgaard.

​Jagten.

Jagten udlejes i Dronninglund Storskov. Skoven er opdelt i 3 stk. meget spændende jagtkonsortier. Øst og Vest for Storskovvej og så er der Troldbjerg jagtkonsortiet. Der er mulighed for at leje jagten i Dronninglund og på Overgaard.

Ridekort.

Det er muligt at købe ridekort til Storskoven. Der er mange spændende ruter i skoven. Henvendelse for køb af ridekort til kontoret.

Vandreture.

I Storskoven er der flere afmærkede vandreture, af forskellig længde og varierende temaer. Vandreturbeskrivelser ligger i holdere ved P-pladser i Storskoven. I skoven er der flere steder opstillet borde og bænke, hvor der er mulighed for at holde hvil eller spise sin medbragte mad.

Stormfald i Storskoven.

I januar 2005 væltede der totalt ca. 40 ha på Overgaard heraf de 32 ha i Storskoven. Samlet stormfalds mængde var ca. 17500m3. Størstedelen i Dronninglund Storskov.

Arealet er nu gentilplantet.

Vendsyssels højeste punkt. Knøsen 136m over havet.

Knøsen er en bronzealder fra ca. 1000år f.Kr..

De gamle bøge er flere hundrede år gamle. Flere stammer fra dengang da man drev svin på olden i skove. Svinene åd bøgens frugter, men nogle blev rodet ned i jorden, og blev til ny skov. Flere af de gamle træer er udlevede og man er derfor i gang gradvis at forynge skoven her.

Det er gammel bøgeskov.

Fruerhøj - gl. Bronzealderhøj ca. 100m over havet.

Fra den ubevoksede Fruerhøj, i den sydlige del af skoven kan man få en fornemmelse af hvorledes skoven og overdrev så ud før indfredningen i begyndelsen af 1800 tallet. Her vokser taks, enebær både de høje slanke og de lave brede typer. Der vokser eg og skovfyr, bjergfyr, contortafyr og lidt bøg.

Der vokser ligeledes guldblomme lyng og lav skorsoner.

På arealet findes adskillige gravhøje og der findes skyttegrave fra 2 verdenskrig.

​Fruerhøj naturplejeprojekt.

Areal i alt ca. 20ha. Der er fældet mange træer på arealet for at fremme en lysåben vegetation herunder hede -vegetationen. Overgaard Gods startede startede fældningen af træopvækst i år 2010 sammen med Brønderslev Kommune. I starten koncentreredes indsatsen sig om rydning af træer på de mange gravhøje, der er på arealet. Det nedskårne træ blev flishugget i år 2011. Nu afgræsses og plejes arealet med Islandske heste. På arealet er der bevaret flere spredte store gamle hjemmehørende træer som bla. eg, bøg og skovfyr til gavn for flagermus, samt enebær og taks.

Kærlighedsbøgen.

I nordenden af skoven tæt ved Munkebækken står egnens gamle samlingsmærke. Stedet er blevet flittigt besøgt af unge forelskede i tidens løb. Træets rødder omklamrer nogle sten, der er lagt af mennesker, men ingen ved præcis hvorfor. Bøgen er nu i stærkt forfald. Fra dette sted er det muligt at gå på ”Kærlighedsstien” frem til en af Storskovens flotteste gamle bøgebevoksninger.

​Vel mødt til en hyggelig dag i skoven

​Kontaktpersoner:

​​Skovbrug

Ulf Nielsen

Mob. 60256773

Email: ubn@overgaardas.com​


Udlejningsboliger​

Per Dalgaard

Tlf.     87 67 57 41

Mob. 60 43 90 33

Email: pda@overgaardas.com

​Overgaard Gods A/S

Overgårdsvej 28

8970 Havndal​

Telefon: 86 47 03 33

E-mail: info@overgaardas.com

CVR: 27614264​

Overgaard Gods A/S
Overgårdsvej 28
8970 HAVNDAL